ស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោត ស្តោតបៀរលេខ1របស់កម្ពុជា

ស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោត គឺជាស្តោតបៀរកំពូលលំដាប់អន្ដរជាតិដែលត្រូវបាន ផលិតតាំងពីឆ្នាំ1931មកម្ល៉េះ។
ផលិតមកជាស្តោតបៀរលេខ1របស់កម្ពុជា ស្រាបៀរ ABC អ៊ិចស្ត្រាស្តោតផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការក្រេបរសជាតិដែលពោរពេញដោយឧត្តមភាព។ ស្រាបៀរនេះត្រូវបាន ផលិតតាមស្ដង់ដារគុណភាពយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងគ្រឿងផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលផ្ដល់នូវទឹកដែលមានពណ៌ខ្មៅដិត ជាមួយនឹងរសជាតិដុតដែលជាចំណុចពិសេស និងរសជាតិល្វីងជាប់មាត់។
តំណាងដោយរូបសញ្ញាសត្វសិង្ហរបស់យើង វាជានិមិត្តសញ្ញានៃអំណាច និងគុណសម្បតិ្តរបស់ម៉ាកយីហោយើង។ ជាមួយសារសំខាន់ពីម៉ាកយីហោយើងថា «ឧត្តមភាពដ៏ល្អឯក» ABC សូមអញ្ជើញអតិថិជនរបស់យើងឲ្យបញ្ចេញសក្ដានុពល និងដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។